wczytywanie

Dlaczego my ?

Doświadczenie

Od 15 lat szkolimy i podnosimy kwalifikacje z różnych branży i dziedzin naukowych

Skuteczność

Nasi słuchacze dzięki szkoleniom skutecznie uzupełnili braki potrzebne na rynku i podjęli pracę w zawodzie w którym się doszkalali.

Profesjonalizm

Współpracujemy jedynie z wyspecjalizowaną kadrą wykładowców, będących specjalistami w swojej branży. Jesteśmy elastyczni i potrafimy dostosować rodzaj i przebieg szkolenia pod uczestników i ich wymagania.

Szkolenia

Lista prezentuje jedynie cząstkowe oferty szkoleń, po pełną ofertę skontaktuj się z naszym doradcą

ABC współpracy z rodzicami w szkole

Kurs skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, wychowawców klas oraz pedagogów i psychologów

Arteoterapia

270 godzin - 2 semestry

Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

30 godzinny kurs doskonalący

Asystent ucznia niepełnosprawnego

2 semestry - 270 godzin

Bepieczeństwo i higiena pracy

2 semestry - 270 godzin 3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

Bezpieczeństwo uczniów w sieci

30 godzin

Bibliotekoznawstwo

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

Biologia lub/i geografia

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki 3 semestry - 500 godzin + 120 godzin praktyki

Chemia lub/i biologia

Chemia lub biologia 3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki Chemia i biologia 3 semestry - 500 godzin + 120 godzin praktyki

Chemia lub/i matematyka

Chemia lub biologia 3 semestry - 350 godzin +60 godzin praktyki Chemia i matematyka 3 semestry - 500 godzin + 120 godzin praktyki

Choreografia

2 semestry - 270 godzin

Cyberbezpieczeństwo

30 godzin

Darmowe aplikacje, platformy i inne zasoby edukacyjne w edukacji

30 godzin

Diagnoza i terapia pedagogiczna

3 semestry 420 godzin + 60 godzin praktyki

DORADZTWO I POŚREDNICTWO HANDLOWE

Studia skierowane do absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Doradztwo zawodowe

2 semestry - 270 godzin 3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE

Studia skierowane do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych pracą doradcy zawodowego i personalnego.

Doradztwo zawodowe i personalne

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

Edukacja artystyczna

2 semestry - 270 godzin

Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy

3 semestry 350 godzin + 60 godzin

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościa intelektualna (oligofrenopedagogika)

3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki

Edukacja muzyczna lub/i plastyczna w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Edukacja muzyczna 3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki Edukacja plastyczna 3 semestry 500 godzin + 60 godzin praktyki

Edukacja przedszkolna lub/i informatyka przedszkolna

Edukacja przedszkolna lub Informatyka przedszkolna 3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki Edukacja przedszkolna i informatyka przedszkola 3 semestry - 500 godzin + 60 godzin praktyki

Edukacja wczesnoszkolna lu/i przedszkolna

Edukacja wczesnoszkolna lub przedszkolna 3 semestry 350 godzi + 60 godzin praktyki Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 semestry 500 godzin + 60 godzin praktyki

Edukacja wczesnoszkolna lub/i informatyka wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna lub informatyka wczesnoszkolna 3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki Edukacja wczesnoszkolna i informatyka wczesnoszkolna 3 semestry - 500 godzin + 60 godzin praktyki

Edukowanie poprzez zabawę i bawienie poprzez naukę

30 godzin

Fizyka lub/i chemia

Fizyka lub chemia 3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki Fizyka i chemia 3 semestry 500 godzin + 60 godzin praktyki

Fizyka lub/i matematyka

Fizyka lub matematyka 3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki Fizyka i matematyka 3 semestry 500 godzin + 60 godzin praktyki

Fizyka z astronomią

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

Gimnastka korekcyjna

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

Gry terenowe i miejskie i ich wykorzystywanie w edukacji

30 godzin

Grywalizacja - gry w edukacji

30 godzin

Historia lub/i wiedza o społeczeństwie

Historia lub wiedza o społeczeństwie 3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki Historia i wiedza o społeczeństwie 3 semestry 500 godzin + 60 godzin praktyki

Informatyka lub/i technika

Informatyka lub technika 3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki Informatyka i technika 3 semestry 500 godzin + 60 godzin praktyki

Informatyka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki

INFORMATYKA Z ELEMENTAMI E- LEARNINGU

Studia dedykowane absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia

Innowacje w edukacji wspierające rozwój potencjału ucznia

2 godziny lub 4 zgodnie z zamówienie szkoły - placówki oświatowej

Jak wspomagać ucznia zdolnego w klasie o zróżnicowanym potencjale

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Jakość pracy w szkole branżowej

30 godzin

Język polski

3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki

Konstruowanie programów własnych – zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych

30 godzinny kurs

Kształcimy twórczo ucznia dla przyszłości

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Lekcje poza szkołą z wykorzystaniem TIK

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Logopedia

4 semestry 620 godzin + 100 godzin praktyki

Metody dydaktyczne i nowe technologie w edukacji

30 godzin

Muzykoterapia i relaksacja w pracy z dziećmi nadpobudliwymi

Kurs 30 godzin

Nauczanie przez zabawe i ruch

30 godzin

Nauczyciel innowatoerm edukacji

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Nauka programowania w klasach - -III

30 godzin

Neurologopedia

3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Nowoczesne formy aktywności fizycznej

2 semestry - 270 godzin

Organizacja i zarządzanie oświatą

2 semestry - 270 godzin

Otwarte zespoły edukacyjne wsparciem realizacji podstawy programowej

2 godziny lub 4 na zamówienie szkoły - placówki oświatowej

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkolny

3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki

Pedagogika wieku podeszłego ( gerontologia)

2 semestry - 270 godzin

Plastyka lub/i muzyka

Plastyka lub muzyka 3 semestry 350 godzin + 60 godzin praktyki Plastyka i muzyka 3 semestry 500 godzin + 60 godzin praktyki

Plastyka lub/i technika

Plastyka lub technika 3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki Plastyka i technika 3 semestry - 500 godzin + 60 godzin praktyki

Prawo a edukacja w erze cyfrowej

30 godzin

Programowanie wizualne

30 godzin

Programuj - twórz i rozwiązuj problemy

30 godzin

Przedsiębiorczość lub/i doradztwo zawodowe

Przedsiębiorczość lub doradztwo zawodowe 3 semestry - 350 godzin +60 godzin praktyki Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe 3 semestry - 500 godzin + 60 godzin praktyki

Przygotowanie pedagogiczne

3 semestry - 350 godzin + 150 godzin praktyki

Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami

2 semestry 270 godzin

Socjoterapia lub/i resocjalizacja

Socjoterapia lub resocjalizacja 3 semestry + 120 godzin praktyki Socjoterapia i resocjalizacja 3 semestry + 120 godzin praktyki

Surdopedagogika

3 semestry - 350 godzin + 120 godzin praktyki

Surdopedagogika lub/i tyflopedagogika

Surdopedagogika lub tyflopedagogika 3 semestry - 350 godzin + 120 godzin praktyki Surdopedagogika i tyflopedagogika 3 semestry - 500 godzin + 120 godzin praktyki

System doradztwa zawodowego w szkole

30 godzin

Szkoła, dom - dwa światy a jeden wspólny cel

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Środowiska programistyczne w edukacji wczesnoszkolnej

30 godzin

Techniki multimedialne i grafika komputerowa

2 semestry - 270 godzin

Technologie cyfrowe jako źródło informacki, komunikowania i współpracy w sieci

30 godzin

Terapia pedagogiczna

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną

2 semestry - 270 godzin

Tutoring uzdolnień w edukacji

2 semestry - 270 godzin

Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Twórczy uczeń w edukacji

30 godzin

Tyflopedagogika

3 se,estry - 350 godzin + 120 godzin praktyki

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole masowej

30 godzin

Uczyć i rozumieć dziecko z ADHA

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Uzależnienia behawioralne

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Uzależnienia niechemiczne - młdzież jako grupa ryzyka

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

Wczesne nauczanie języka niemieckiego

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

Wczesne wieloaspektowe wsperanie rozwoju dziecka

3 semestry - 350 godzin + 120 godzin praktyki

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 semestry - 350 godzin + 120 godzin praktyki

Wirtualna przestrzeń edukacyjna

30 godzin

Wspomaganie rozwoju dziecka w ramach pomocy psychologicznio - pedagogicznej w przedszkolu

2 semestry - 270 godzin

Wychowanie do życia w rodzinie

3 semestry - 350 godzin + 60 godzin praktyki

Wychowanie fizyczne

3 semestry + 60 godzin praktyki

Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno - pedagogicznej

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Zagrożenia w cyberprzestrzeni - przeciwdziałanie i profilaktyka

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Zagrożenia w zyciu ucznia - formy wsparcia

30 godzin

Sieci współpracy

Jednym z elementów wspomagania rozwoju szkół jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Cele sieci

:
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby nauczycieli,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia
 • poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli


SIEĆ WSPOMAGANIA I SAMOKSZTAŁCENIA

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I KONTAKTÓW

     
Sieć jest formą pracy, która umożliwia:

- samokształcenie nauczycieli szkół i placówek
- diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie dokształcania i doskonalenia
 • ankieta diagnozująca
 • oferty szkoleń w formie praktycznej w ośrodku
 • oferta szkoleń online
- poprawa jakości doskonalenia nauczycieli realizowanego w ośrodku
 • ankieta ewaluacyjna po każdej formie kształcenia
 • propozycje zmian w realizacji procesu edukacyjnego w szkole poprzez dostosowanie propozycji szkoleń i materiałów szkoleniowych.
 • szkolenia online


Otwarte zasoby edukacyjne - Ciekawe linki

https://ninateka.pl/

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

http://lesson.org.pl/

https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedBib=1657

https://www.ore.edu.pl/2018/02/materialy-dla-nauczycieli-szkol-cwiczen-przedmioty-
przyrodnicze/
  Sieć ma charakter problemowy i umożliwia:

- wymianę doświadczeń między uczestnikami szkoleń realizowanych w ośrodku
 • internetowe forum wymiany doświadczeń
 • wzajemna inspiracja do działania uczestników szkoleń – materiały wypracowane w trakcie szkoleń wspólnie przez uczestników.
 • dobre praktyki – rozwiązania indywidualne uczestników szkoleń
 • monitorowanie osiągnięć szkół współpracujących z ośrodkiem.

- tworzenie nowych rozwiązań merytorycznych, dydaktycznych i psychologiczno –
pedagogicznych na potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół
 • propozycje rozwiązań dydaktycznych ukierunkowanych na realizację zadań edukacyjnych szkół i placówek – dyżur metodyczny
 • propozycje rozwiązań psychologiczno – pedagogicznych związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną – dyżur pedagoga lub psychologa (współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną)
 • propozycje porad merytorycznych ukierunkowanych na realizację podstawy programowej – dyżur merytoryczny (współpraca z WSPT)

Kilka faktów

0

Godzin szkoleń

0

Przeszkolonych słuchaczy

0

Sal szkoleniowych

0

Wypitych kaw

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą. Odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy w kwestii szkoleń.

Centrum Szkoleniowe Wiedza

ul. Powstańców Wlkp 16

Konin, 62-510

(+48) 63 244 05 77

W czym możemy pomóc ?