wczytywanie

Dlaczego my ?

Doświadczenie

Od 15 lat szkolimy i podnosimy kwalifikacje z różnych branży i dziedzin naukowych

Skuteczność

Nasi słuchacze dzięki szkoleniom skutecznie uzupełnili braki potrzebne na rynku i podjęli pracę w zawodzie w którym się doszkalali.

Profesjonalizm

Współpracujemy jedynie z wyspecjalizowaną kadrą wykładowców, będących specjalistami w swojej branży. Jesteśmy elastyczni i potrafimy dostosować rodzaj i przebieg szkolenia pod uczestników i ich wymagania.

Szkolenia

Lista prezentuje jedynie cząstkowe oferty szkoleń, po pełną ofertę skontaktuj się z naszym doradcą

Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja

2 semestry - 220 godzin + 30 godzin praktyk

Artoterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne

2 semestry - 200 godzin + 30 godzin praktyk

Bezpieczeństwo i higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa

2 semestry - 220 godzin zajęć dydaktycznych + 30 godzin praktyk

Bezpieczeństwo i higiena pracy, edukacja i zarządzanie

2 semestry - 220 godzin zajęć dydaktycznych + 30 godzin praktyk

Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna

2 semestry - 270 godzin + 90 godzin praktyki

Coaching

2 semestry - 200 godzin + 30 godzin praktyk

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

2 semestry - 200 godzin + 30 godzin praktyk

Dziennikarstwo sportowe

2 semestry - 200 godzin + 30 godzin praktyk

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

3 semestry - 450 godzin + 180 godzin praktyk

Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy

2 semestry - 250 godzin

Fizyka

3 semestry - 330 godzin

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

3 semestry - 270 godzin + 90 godzin praktyk

Innowacje w edukacji wspierające rozwój potencjału ucznia

2 godziny lub 4 zgodnie z zamówienie szkoły - placówki oświatowej

Instruktor praktycznej nauki zawodu

Integracja sensoryczna

3 semestry - 270 godzin + 90 godzin praktyki

Jak wspomagać ucznia zdolnego w klasie o zróżnicowanym potencjale

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Jakość pracy w szkole branżowej

30 godzin

Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

dla kadry kierowniczej na koloniach i obozach 10 godzin - 300zł

Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

10 godzin - 300zł

Konstruowanie programów własnych – zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych

30 godzinny kurs

Kształcimy twórczo ucznia dla przyszłości

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

dla pracodawców i pracowników zatrudniających młodocianych pracowników 48 godzin - 1000zł

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

48 godzin - 1000zł

Lekcje poza szkołą z wykorzystaniem TIK

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Logopedia

4 semestry 600 godzin + 180 godzin praktyki

Matematyka

3 semestry - 330 godzin

Menagement i coaching sportowy

2 semestry - 270 godzin + 30 godzin praktyki

Metody dydaktyczne i nowe technologie w edukacji

30 godzin

Muzykoterapia i relaksacja w pracy z dziećmi nadpobudliwymi

Kurs 30 godzin

Nauczanie przez zabawe i ruch

30 godzin

Nauczyciel innowatoerm edukacji

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Nauka programowania w klasach - -III

30 godzin

Neurologopedia

2 semestry - 270 godzin + 90 godzin praktyki

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Odnowa biologiczna

2 semestry - 200 godzin + 30 godzin praktyki

Otwarte zespoły edukacyjne wsparciem realizacji podstawy programowej

2 godziny lub 4 na zamówienie szkoły - placówki oświatowej

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

3 semestry - 450 godzin + 180 godzin praktyk

Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

3 semestry - 450 godzin + 180 godzin praktyk

Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

150 godzin - 1000zł

Prawo a edukacja w erze cyfrowej

30 godzin

Programowanie wizualne

30 godzin

Programuj - twórz i rozwiązuj problemy

30 godzin

Przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy medycznej

Przygotowanie pedagogiczne

3 semestry - 390 godzin + 150 godzin praktyki

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

2 semestry - 170 godzin + 150 godzin praktyki

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

150 godzin - 1600zł

Psychodietetyka

2 semestry - 200 godzin + 30 godzin praktyk

Rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2 semestry - 300 godzin + 120 godzin praktyk

Rolnictwo

2 semestry - 210 godzin + 30 godzin praktyk

Rytmika

Surdologopedia

3 semestry - 270 godzin + 90 godzin praktyki

System doradztwa zawodowego w szkole

30 godzin

Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Szkoła, dom - dwa światy a jeden wspólny cel

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Środowiska programistyczne w edukacji wczesnoszkolnej

30 godzin

Technologie cyfrowe jako źródło informacki, komunikowania i współpracy w sieci

30 godzin

Terapia logopedyczna

2 semestry - 200 godzin + 30 godzin praktyk

Trener personalny i dietetyka w sporcie

2 semestry - 200 godzin + 30 godzin praktyk

Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Twórczy uczeń w edukacji

30 godzin

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole masowej

30 godzin

Uczyć i rozumieć dziecko z ADHA

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Uzależnienia behawioralne

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Uzależnienia niechemiczne - młdzież jako grupa ryzyka

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Wczesna interwencja logopedyczna

2 semestry - 270 godzin + 90 godzin praktyk

Wirtualna przestrzeń edukacyjna

30 godzin

Wychowanie do życia w rodzinie

300 godzin (240 zajęć dydaktycznych + 60 praktyk) - 3000zł

Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno - pedagogicznej

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Wychowawca placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży

dla opiekunów dzieci i młodzieży na koloniach i obozach 36 godzin - 500zł

Wychowawca placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży

36 godzin - 500zł

Zagrożenia w cyberprzestrzeni - przeciwdziałanie i profilaktyka

2 lub 4 godziny w zależności od zamówienia szkoły - placówki oświatowej

Zagrożenia w zyciu ucznia - formy wsparcia

30 godzin

Zarządzanie oświatą

2 semestry - 210 godzin

Zarządzanie oświatą

210 godzin - 2400zł

Zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami

2 semestry - 200 godzin + 30 godzin praktyk

Sieci współpracy

Jednym z elementów wspomagania rozwoju szkół jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Cele sieci

:
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby nauczycieli,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia
 • poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli


SIEĆ WSPOMAGANIA I SAMOKSZTAŁCENIA

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I KONTAKTÓW

     
Sieć jest formą pracy, która umożliwia:

- samokształcenie nauczycieli szkół i placówek
- diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie dokształcania i doskonalenia
 • ankieta diagnozująca
 • oferty szkoleń w formie praktycznej w ośrodku
 • oferta szkoleń online
- poprawa jakości doskonalenia nauczycieli realizowanego w ośrodku
 • ankieta ewaluacyjna po każdej formie kształcenia
 • propozycje zmian w realizacji procesu edukacyjnego w szkole poprzez dostosowanie propozycji szkoleń i materiałów szkoleniowych.
 • szkolenia online


Otwarte zasoby edukacyjne - Ciekawe linki

https://ninateka.pl/

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

http://lesson.org.pl/

https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedBib=1657

https://www.ore.edu.pl/2018/02/materialy-dla-nauczycieli-szkol-cwiczen-przedmioty-
przyrodnicze/
  Sieć ma charakter problemowy i umożliwia:

- wymianę doświadczeń między uczestnikami szkoleń realizowanych w ośrodku
 • internetowe forum wymiany doświadczeń
 • wzajemna inspiracja do działania uczestników szkoleń – materiały wypracowane w trakcie szkoleń wspólnie przez uczestników.
 • dobre praktyki – rozwiązania indywidualne uczestników szkoleń
 • monitorowanie osiągnięć szkół współpracujących z ośrodkiem.

- tworzenie nowych rozwiązań merytorycznych, dydaktycznych i psychologiczno –
pedagogicznych na potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół
 • propozycje rozwiązań dydaktycznych ukierunkowanych na realizację zadań edukacyjnych szkół i placówek – dyżur metodyczny
 • propozycje rozwiązań psychologiczno – pedagogicznych związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną – dyżur pedagoga lub psychologa (współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną)
 • propozycje porad merytorycznych ukierunkowanych na realizację podstawy programowej – dyżur merytoryczny (współpraca z WSPT)

Kilka faktów

0

Godzin szkoleń

0

Przeszkolonych słuchaczy

0

Sal szkoleniowych

0

Wypitych kaw

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą. Odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy w kwestii szkoleń.

Centrum Szkoleniowe Wiedza

ul. Powstańców Wlkp 16

Konin, 62-510

(+48) 63 244 05 77

W czym możemy pomóc ?